KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Poradenství založené na výzkumu
Esomar

ESOMAR

ESOMAR je svetová organizácia, ktorá zabezpečuje podmienky pre kvalitnejší výskum trhov, zákazníkov a spoločností.So 4000 členmi v 100 krajinách je cieľom ESOMARu zvyšovať hodnotu výskumu trhu a verejnej mienky objasňovaním praktických problémov a prinášaním efektívnych rozhodnutí.

ESOMAR bol založený v roku 1948.

Všetci členovia ESOMARu, ako aj kontakty na spoločnosti, sú vedení v Zozname ESOMARu. Členovia súhlasili s dodržiavaním ICC/ESOMAR Medzinárodným Kódexom praktík marketingových a sociálnych výskumov (International Code of Marketing and Social Research Practice), ktoré boli spoločne zostavené ESOMARom a Medzinárodnou obchodnou komorou (International Chamber of Commerce) a boli schválené vrchnými orgánmi po celom svete.

Esomar stanovy

Stanovy ESOMARu


Zámerom spoločnosti je:

  • Medzinárodná podpora rozvoja marketingu, výskumu trhu a verejnej mienky, ocenenie vedeckej snahy ako dôležitého základu pre efektívne rozhodnutia v manažmente vo verejnom ale aj súkromnom sektore
  • Podpora profesionálnych záujmov členov, kdekoľvek sídlia a pracujú
  • Doporučuje najvyššie odborné štandardy a úrovne profesionálneho riadenia medzi členmi
  • Ustanovuje Medzinárodný etický kódex praktík marketingových a sociálnych výskumov
  • Študuje a odporúča národnú/medzinárodnú legislatívu a judikatúru.
  • Zabezpečuje finančné prostriedky na semináre, kongresy, stretnutia, publikácie a iné aktivity, pomocou ktorých všetci členovia zvyšujú svoje vedomosti, rozširujú si skúsenosti a zlepšujú svoju profesionálnu úroveň
  • Venuje sa všetkým aktivitám, ktoré berú do úvahy záujem členov.

web by (c) 2006 INET