KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Marketingové riešenia

Marketingové riešenie verzus „Produkt výskumnej agentúry“


Ak je Vašou zodpovednosťou skvalitňovanie marketingového procesu vo firme, nezaobídete sa bez kvalitných marketingových informácií.

Pravdepodobne siahnete po širokej ponuke produktov výskumných agentúr, kde dostanete na výber množstvo výskumných procedúr, metodológií s lákavými názvami.

buildings Ak sa rozhodnete využiť ich, výsledkom pre Vás budú výskumné správy, tabuľky, grafy, softwarové aplikácie, odporúčania. Sú to nepochybne dôležité informácie pre Váš biznis. Zvyšok si však musíte urobiť sám.

Ak Vám táto situácia vyhovuje, nečítajte prosím ďalej, nebudete potrebovať pridanú hodnotu, ktorú Vám prinášame.

V priebehu viac než 15 rokov praxe sme sledovali marketingových manažérov pri riešení problémov. Kľúčovým bodom pre správne riešenie je prenos výskumných informácií, často aj v podobe „odporúčaní“ do marketingovej praxe – do reálneho života.

Problém úspešnej implementácie získaných informácií sa najmä v posledných rokoch prehlbuje vďaka narastajúcej komplexnosti marketingových úloh, vynachádzaniu neustále rafinovanejších marketingových postupov a zvyšujúcej sa zložitosti trhov. Akademické vzdelanie nestačí, rýchlosť zmien je taká veľká, že je nutné riešiť problémy v úzkej spolupráci s konzultantmi a výskumníkmi – a to priebežne. Skôr než zareaguje konkurencia.

Našou pridanou hodnotou je schopnosť efektívne pretaviť všetky získané relevantné poznatky do marketingovej praxe. Neodovzdávame Vám iba výsledok, ale aj spôsob, ako ho úspešne využiť.

Výskumná agentúra sa nesmie dostať pri dodávkach sofistikovaných riešení do pozície „ochrany svojho know-how“ a zadávateľ by nemal zatajovať skutočný stav a ciele marketingových operácií. V praxi je toto niekedy ťažké uskutočniť, ale výsledky stoja za to.

Tu niekde je hranica medzi dodávkou produktu výskumnej agentúry a úspešným marketingovým riešením, ktoré Vám ponúkame my.

Váš úspech je našou vizitkou.

Prečo zvoliť KMG?


Členom prestížnej asociácie ESOMAR je okrem KMG viac než 4 000 profesionálov, ktorí reprezentujú najvýznamnejšie výskumné spoločnosti sveta. Na trhu ČR a SR pôsobia desiatky agentúr, niektoré z nich sú pritom aj členmi ESOMAR.

Ako sa rozhodnúť pre jednu konkrétnu?

Je nevyhnutné identifikovať výkonové kritériá, ktoré vedú k úspechu.

Dobre viete, že sa potrebujete presadiť oproti svojim konkurentom. Potrebujete neustále niečo nové – lepšie - čo nemá konkurencia a zároveň to potrebujete mať rýchlejšie. Profesionalita, inovácie a flexibilita sú kľúče k úspechu.

Od zadávateľov výskumov sme v minulosti počuli: „Hľadali sme veľkosť a silu - a našli sme strnulosť a pomalosť.“

KMG ponúka invenciu a flexibilitu.

Naša sila tkvie vo vynachádzavosti a schopnosti pružne reagovať v prospech našich klientov.

Odovzdávame vám skúsenosť


Každého občas prepadnú pochybnosti, či patrí medzi najlepších.

Preverujeme aj sami seba.

Naši konzultanti absolvovali stáže vo viacerých výskumných agentúrach v USA. Okrem toho máme certifikáty z výcvikových programov medzinárodnej konzultačnej spoločnosti KPMG – Business Review Program a Management of Organizational Change.

Preverujeme si, či znesieme medzinárodné porovnanie. Naša 15 ročná história nám dáva pozitívnu odpoveď a radi ju dáme aj Vám.

späť hore na stránku

 

web by (c) 2006 INET