KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Skupinový rozhovor

SKUPINOVÝ ROZHOVOR


Skupinový rozhovor alebo skupinová diskusia (FGD, Focus Group Discussion), patrí medzi tzv. kvalitatívne výskumy.

Pri skupinovom rozhovore sa využíva vizualizácia, asociačná, projektívna technika a hranie rolí k odhaleniu súvislostí, postojov, pocitov, správaniu a motivácie spotrebiteľov. Priamy kontakt a navodenie určitej sociálnej situácie priaznivo ovplyvňuje prejavy spontánnych, subjektívne nekontrolovaných reakcií.

Skupinový rozhovor je diskusia zameraná na určitú tému, ktorej sa zúčastňuje väčšinou 6 až 10 osôb. Téma rozhovoru závisí od zadávateľa – väčšinou sú to výrobky bežnej spotreby alebo služby. Rozhovor je vedený skúseným moderátorom (psychológom, sociológom), spravidla pracovníkom agentúry, prípadne externým špecialistom.

Rozhovor (skupinová diskusia) trvá 1,5 až 2 hodiny a zaznamenáva sa na audio kazetu a video kazetu / DVD. Tento záznam slúži výhradne na spracovanie výsledkov diskusie. Účastníci diskusie používajú v priebehu diskusie svoje krstné mená a v žiadnom prípade nehrozí spojenie individuálnych dát chránených zákonom s audiovizuálnym záznamom.

Skupinové rozhovory sa konajú väčšinou v kongresových halách hotelov alebo iných všeobecne známych a dobre prístupných priestoroch. Začínajú sa väčšinou medzi 15:00 a 19:00 hodinou.

V prípade Vášho vážneho záujmu o externú spoluprácu s nami v pozícii MODERÁTOR SKUPINOVEJ DISKUSIE, prosím, vyplňte a odošlite nasledujúci elektronický formulár.
Po jeho prijatí Vás budeme obratom kontaktovať a dohodneme s Vami ďalšie náležitosti vzájomnej obchodnej spolupráce.DOTAZNÍK PRE ZÁJEMCU O MODEROVANIE SKUPINOVEJ DISKUSIE*

*

*

*

*

*

*

*

*

Povolanie / Profesia:*

Doterajšia prax a skúsenosti s moderovaním FGD

ako dlho / koľko rokov už moderujete FGD:


počet absolvovaných moderovaných FGD:


tematika moderovaných FGD:


referencie (pre akú agentúru / spoločnosť moderujete FGD):


Špecifické vedomosti a schopnosti

Ak máte nejaké špecifické vedomosti, schopnosti či iné možnosti, ktoré môžete v spolupráci s nami využiť, uveďte ich prosím tu


* Povinné položky

zpět nahoru

web by (c) 2006 INET