KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna





Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Anketár

ČINNOSŤ ANKETÁRA


Práca anketára je špeciálnou činnosťou a nemôže ju robiť každý. Anketár nie je anonymná osoba. Svojím jednaním, vystupovaním ale aj oblečením a celkovým vzhľadom reprezentuje seba a zastupujúcu agentúru a môže tým podporiť, ale aj znevážiť jej dobré meno.

Náplň práce je zaujímavá a premenlivá (s ohľadom na obsah jednotlivých výskumných projektov), vyžaduje styk a komunikáciu s ľuďmi. Má atraktívne finančné ohodnotenie a je možné ju vykonávať ako vedľajšiu činnosť popri hlavnom zamestnaní ( vhodná je aj pre študentov VŠ, ženy na MD a aktívnych penzistov).

Anketár konkrétne:

 1. vyhľadáva a kontaktuje respondentov v rámci zadaných požiadaviek výskumných projektov
 2. realizuje osobné rozhovory s respondentmi formou dotazníku a predpísaných metodických pravidiel
 3. dodržuje všeobecne platné pravidlá marketingového a sociologického výskumu
 4. podáva hlásenie agentúre o prípadných problémoch a v prípade potreby o stave zadanej úlohy

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ANKETÁRA

 • Priemerné všeobecné vedomosti.
  Minimálne na úrovni, ktorú by mal mať absolvent strednej školy.
 • Veľmi dobré komunikačné predpoklady.
  Schopnosť nenútene nadviazať kontakt s cudzími ľuďmi, ľahko realizovať rozhovor podľa predpísanej osnovy.
 • Schopnosť vzbudiť dôveru a presvedčiť o anonymite výskumu.
 • Morálne vlastnosti.
  Minimálne vytrvalosť pri plnení anketárskej práce, schopnosť znášať odmietnutie, nebrať osobne prípadné invektívy zo strany respondentov.
 • Možnosť pohybu.
  Väčšina výskumov sa odohráva v mieste bydliska, ale v niektorých prípadoch je potrebné vycestovať.
 • Možnosť rýchleho spojenia s agentúrou.
  Podmienkou je možnosť telefonovania. Ideálne je, pokiaľ má anketár e-mailovú adresu, mobilný telefón, telefón domov, príp. má aj prístup k faxu (nie je podmienkou).
 • Bankový účet.
  Podmienkou spolupráce je bankový účet, na ktorý je možné posielať odmeny.
 • Bezúhonnosť a veková kategória 18 rokov a viac.
 • Úspešné absolvovanie vstupného školenia (ak je potrebné).

OČAKÁVAME OD VÁS pri kontakte s respondentom:

 • príjemné a zdvorilé jednanie s ľuďmi
 • solídne vystupovanie a starostlivosť o svoj zovňajšok
 • schopnosť dokázať presvedčiť respondenta o diskrétnosti
 • schopnosť prejaviť úprimný záujem o názory respondenta, bez ovplyvňovania a dávania najavo vlastného názoru (aj pokiaľ s respondentovými názormi nesúhlasíte a sú Vám nesympatické).

OČAKÁVAME OD VÁS pri kontakte s agentúrou:

 • flexibilitu (Vašu akcieschopnosť)
 • dostupnosť v prípade potreby (konzultácie na telefóne a iné)
 • presnosť a spoľahlivosť pri plnení úloh predpísaných vo výskumných projektoch
 • dodržovanie zadaných termínov
 • poctivosť a čestné jednanie
 • dodržovanie všetkých stanovených metodických a etických pravidiel u každého výskumného projektu

Žiadame Vás, aby ste si uvedomili závažnosť vyššie uvedených skutočností a požiadaviek kladených na anketára. Naším cieľom je, aby naši anketári odviedli nielen kvalitnú prácu, ale aby šírili a podporovali dobré meno svojej agentúry a zanechávali za sebou u respondentov pocit, že svoje informácie poskytli serióznej, solídnej a spoľahlivej spoločnosti.

Spolupráca s našou agentúrou je založená na dohode a pozitívnom vzájomnom vzťahu. Zamestnanci agentúry vždy ocenia kvalitne odvedenú prácu anketára a úprimne si ju vážia. K splneniu zadaných úloh Vám agentúra vždy poskytne potrebnú spoluúčasť vo forme odbornej rady a starostlivosti, príp. organizačnej a technickej podpory. Spoločným cieľom agentúry a anketárov je vždy včasné a kvalitné splnenie zadaných úloh v rámci výskumného projektu. Naša agentúra bude vždy rada a ochotne spolupracovať s ľuďmi, ktorí dokážu pracovať podľa daných pravidiel a ctia si daný sľub a dohodu

V prípade Vášho vážneho záujmu o externú spoluprácu s nami v pozícii anketár/anketárka, prosím, vyplňte a odošlite nasledujúci elektronický formulár.

Po jeho prijatí Vás budeme obratom kontaktovať a dohodneme s Vami ďalšie náležitosti vzájomnej spolupráce.



DOTAZNÍK PRE ZÁUJEMCOV O ANKETÁRSKU ČINNOSŤ



*

*

*

*

*

*

*

*





*

*

Kedy pre nás môžete pracovať?

 
 
 
 

Pracoval(-a) ste už v nejakých iných výskumných agentúrach?

 
 
 

pokiaľ áno, vypíšte v akých a obdobie spolupráce:

* Povinné položky

zpět nahoru

web by (c) 2006 INET