KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

CATI studio

Call Centrum pre váš marketingový výslum.
(CATI = Telefonické rozhovory podporované počítačom)
Sme pripravení zistiť Vám presné informácia v optimálnom čase.

cati_studio

Kompletne pripravíme a zrealizujeme telefónne prieskumy medzi Vašimi klientmi, náhodne vybranými ľuďmi alebo firmami.
Poradíme pri formulovaní otázok pre dotazník – na základe Vašich skutočných potrieb.
Pripravíme záverečnú analýzu dát a prezentáciu, ktorá Vás posunie vpred.

Mystery calling / Mystery shopping (fiktívne volania / nákupy)
CATI štúdio je ideálny nástroj na špecifický výskum trhu - tzv. fiktívne volania. Prieskumnými telefonickými volaniami môžete simulovať nákupy vo svojej alebo konkurenčných firmách a dozvedieť sa podstatne viac o výkonnosti a kvalite personálu svojej alebo konkurenčných firiem.

CATI on-line
Náš univerzálny databázový systém dokáže využívať veľké množstvo aplikácií na WEB serveroch.
Preto Vám môžeme ponúknuť telefonický výskum, v ktorom sa dáta budú zapisovať priamo do Vašej databázy, na Vašom serveri, využívajúc Váš vlastný CATI dotazník.

Výhody použitia CATI pred (F-t-F) osobnými rozhovormi:
- Kratšia terénna fáza
- Nižšia cena
- Vyššie využitie vzorky vzhľadom k mnohonásobnému opakovaniu kontaktov
- Lepšia možnosť riadenia a kontroly rozhovorov
- Nižšia chybovosť dát pre vypustenie fázy nahrávania dát z papierových dotazníkov
- Možnosť okamžite reagovať, ak sa objaví chyba metodiky zberu dát v priebehu terénnej fázy.
- Môžete byť pritom, ako sa vedie prieskumný rozhovor

Kedy zvoliť CATI? Táto metóda je obzvlášť vhodná pre:
- Vysoko štandardizované prieskumy.
- Prieskumy, ktoré by normálne boli limitované alebo nemožné vykonať tradičnými osobnými rozhovormi (komplikovaná štruktúra, filtrovanie, dosiahnuteľnosť cieľovej skupiny...)
- Prieskumy, kde sú komplikované výberové kritériá – CATI systém ich neustále kontroluje
- Prieskumy s náročnými cieľovými skupinami
A nakoniec vždy, ak len z nejakého špecifického dôvodu neuprednostníte osobné rozhovory.

Hovoríme aj po česky!
Jedinečná možnosť realizovať multinárodný marketingový výskum z jedného centra!

Školení operátori
Každý CATI operátor prešiel špeciálnou výberovou procedúrou a dôkladným školením. Navyše, naša spoločnosť si zakladá na lojalite spolupracovníkov a uprednostňuje dlhodobú spoluprácu. Aj tým zabezpečujeme, že kvalita práce našich operátorov je na najvyššej úrovni.

 

web by (c) 2006 INET