KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Data-Pro

Spracovanie firemných dát.

Možnosť spracovanie na ktorejkoľvek úrovni dátovej štruktúry.

Princíp - Outsourcing : KMG spracuje dáta, ktoré sústreďuje a vyhodnocuje inak klient.


Úplný cyklus:


  • Analýza existujúceho zberu a spracovania dát.
  • Selekcia operácií vhodných pre outsourcing
  • Návrh / korekcia zberu dát – vypracovanie / úprava štruktúry zberu dát
  • Úprava / zavedenie štandardných postupov spracovania dát
  • Rutinné spracovanie dát
  • Spätná väzba (prijímanie podnetov z využitia výsledkov a zapracovanie do procesu)

Data-Pro

 

web by (c) 2006 INET