KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Fokusove skupiny

Kvalitatívny výskum zákazníka - rýchly a cenovo prístupný. Poskytuje hĺbkový vhľad do myslenia a cítenia cieľovej skupiny – aktuálnych alebo potenciálnych zákazníkov.

Budete priamo pri tom, keď Vaši zákazníci hovoria o Vašich produktoch a službách. Vybrané skupiny 8 až 10 spotrebiteľov – zostavené podľa presných kritérií - pred Vašimi očami hodnotia, skúšajú vaše produkty a bezprostredne reagujú na podnety moderátora podľa vopred pripraveného výskumného scenára.

Video-záznamy zo simulovaného spotrebiteľského správania dostanete do rúk. K tomu dostanete odborné vyhodnotenie a odporúčania pre ďalší postup.

Vaši marketingoví pracovníci si sami môžu premietnuť video-záznamy a vytvoriť si svoj obraz o pocitoch, postojoch Vašich zákazníkov a podľa toho postupovať v praxi.

 

web by (c) 2006 INET