KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

KMG Municipal

Kvantitatívny výskum orientovaný do oblasti kompetencií verejnej správy a jej každodennej problematiky.

Príklady oblastí vhodných pre zadanie do prieskumu:

  • infraštruktúrny rozvoj regiónov, miest a obcí
  • životné prostredie, demografia, sociálna sieť, pracovný trh, školstvo, zdravotníctvo
  • ad hoc problematika riešená inštitúciami regionálnej a lokálnej samosprávy

Produkt je využívaný klientmi a zadávateľmi z týchto sektorov:

  • organizácie a inštitúcie štátnej správy najvyššej úrovne (ministerstva)
  • úrady krajskej a regionálnej správy
  • odborné a verejné inštitúcie s vplyvom na riadenie a rozvoj regiónov

 

 

web by (c) 2006 INET