KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

KMG OmniBus

MULTIKLIENTSKÝ PRIESKUM TRHU A VEREJNEJ MIENKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Čo je to KMG OmniBus?
Oblasti vhodné pre zadanie do výskumu
Charakteristiky KMG Omnibusu
Niektoré z výhod KMG Omnibusu
Zľavy

ČO JE TO KMG OMNIBUS ?

KMG Omnibus je MULTIKLIENTSKÝ prieskum s možnosťou účasti viacerých klientov súčasne. Klienti si objednajú otázky, ktoré sú pre nich dôležité a vložením otázok do prieskumu sa stávajú účastníkmi. Účastníci sú aj zo zahraničia. Z ktorejkoľvek krajiny stačí záujemcovi zatelefonovať a následne poslať fax či e-mail.

Účasť klienta na prieskume je prísne DÔVERNÁ.

Každý klient obdrží len svoje výsledky - výstupy sú EXKLUZÍVNE. (t.j. žiadny iný účastník OmniBusu nemá prístup k výsledkom, ktoré mu nepatria)

OBLASTI VHODNÉ PRE ZADANIE DO PRIESKUMU

 • Znalosť značiek (Spontánna, podporená)
 • Image značiek, produktov, firiem
 • Dôvody pre nákupné rozhodnutie
 • Penetrácia produktov
 • Spotrebiteľské zvyky
 • Frekvencia nákupov
 • Plánované nákupy a zámery
 • Spokojnosť spotrebiteľov s produktmi a službami
 • Znalosť reklamy, účinnosť reklamy v médiách (tlač, TV, rádio, billboardy) a hodnotenie reklamy
 • Pre- a post- testy reklamných kampaní

CHARAKTERISTIKY KMG OMNIBUSU

Dosah OMNIBUSu

V SR:
KMG OMNIBUS zasahuje viac než 4 milióny spotrebiteľov. Táto veľká skupina nakupuje ročne tovar a služby za viac ako 20 miliárd EUR.

V ČR:
KMG OMNIBUS zasahuje viac než 8 milióny spotrebiteľov. Táto veľká skupina nakupuje ročne tovar a služby za viac ako 1200 miliárd Kč.

Pokrytie

Reprezentatívna vzorka v rámci SR alebo ČR pokrýva jednorázovo viac než 200 miest pre zber údajov - od malých dediniek až po hlavné mesto.

Veľkosť vzorky

1000 interview za mesiac. Ročne je to 12 000 výskumných rozhovorov - 12 vĺn.

Frekvencia výstupov

Výstupy dostávate raz za mesiac. Správy z výskumu môžete dostávať za mesačné údaje ale môžete si objednať aj kumulatívne správy - kde budú údaje za štvrťrok, polroka atď.

Výberová metóda

Viacstupňový kvótny výber. Jednotlivé kvóty predstavujú kraje, veľkosť sídla, vzdelanie, pohlavie a vek.

Cieľová skupina

Populácia SR nad 14 rokov (15+).

Typ interview

Štandardizované osobné rozhovory v domácnostiach podľa dotazníka.

Výberová chyba

± 3,8% pre celý výber na 95% hladine významnosti (ak uvažujeme o náhodnom výbere).

Kontrola zberu dát

Nad 20% respondentov je kontrolovaných kontrolnými kartami alebo telefonicky do dvoch týždňov po ukončení terénneho zberu dát. Respondenti hodnotia prácu anketárov, spôsob vykonania rozhovoru.

Zbierané a vyhodnocované štatistické dáta

Vek, pohlavie, vzdelanie, rodinný stav, región - kraje, veľkosť sídla, príjem domácnosti, veľkosť domácnosti, ekonomický status.

Na požiadanie Vám správu doručíme poštou.
V prípade, že si objednáte osobnú prezentáciu výsledkov - správu z prieskumu Vám doručíme osobne

Harmonogram jednotlivých vĺn KMG OmniBusu

2019
Insertion
Field Start
Field End
Data file
Report
January
7
14
21 31
8 of next month
February
4
11
18 28
7 of next month
March
4
11
18 29
7 of next month
April
3
10
18 29
5 of next month
May
3
10
20
30
7 of next month
June
3
10
17
28
8 of next month
July
3
10
17 30
8 of next month
August
2
9
19 30
6 of next month
September
2
9
17 30
7 of next month
October
3
10
17 30
6 of next month
November
4
11
18 29
6 of next month
December
25.11.
2
9 20
30.12.


 

NIEKTORÉ Z VÝHOD KMG OMNIBUSU

 • Do prieskumu vstupujete BEZ VSTUPNÝCH POPLATKOV
 • Keď si objednáte viac než 5 vĺn v jednom roku - dostávate ZĽAVU 50% z poslednej vlny.
 • Keď si objednáte viac než 10 vĺn v priebehu dvoch rokov - dostávate ZĽAVU 100% z poslednej vlny.

ZĽAVY

 • Pri použití filtrov, ktorými sa znižuje počet položených otázok, existujú individuálne zľavy - v závislosti od rozsahu filtrov.
 • Nie ste limitovaní vzorkou 1000. Môžete si objednať menšiu vzorku.
  - Pri použití vzorky N=500 je 25% zľava z ceny OMNIBUSu 1000
  - Pri použití vzorky N=250 je 50% zľava z ceny OMNIBUSu 1000
  - Pri použití vzorky N=125 je 60% zľava z ceny OMNIBUSu 1000
 • V prípade špeciálnych požiadaviek môžu byť ceny upravené špeciálnou dohodou.
 • cenník pošleme záujemcom na požiadanie

web by (c) 2006 INET