KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

KMG Opinion

Kvantitatívny výskum zameraný na skúmanie názorov a postojov širokej verejnosti k aktuálnym celospoločenským javom.

Príklady oblastí vhodných pre zadanie do prieskumu:

  • občan a jeho postoje k problematike Európskej únie
  • životný štýl
  • ad hoc aktuálne témy vhodné pre plošný výskum verejnej mienky
  • politické a občianske postoje

Produkt je využívaný klientmi a zadávateľmi z týchto sektorov:

  • európske inštitúcie zaoberajúce sa európskym integračným procesom
  • domáce odborné a verejné inštitúcie skúmajúce súčasnú spoločnosť a jej vývojové či názorové trendy
  • média (televízia, tlač), politické zoskupenia, záujmové združenia

 

 

web by (c) 2006 INET