KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Komplexná podpora

Program Komplexná podpora je typickým príkladom poradenstva založenom na výskume trhu.

Jednou vetou je možné tento program charakterizovať ako analýzu relevantných oblastí podniku a jeho marketingového prostredia a spracovanie stratégie napredovania.

Komplexná podpora je otvoreným konzultačným procesom, ktorý využíva rôzne typy marketingového prieskumu podľa charakteru riešených problémov.

Na ktoré problémové okruhy podniku sa môže vzťahovať program ”Komplexná podpora”?

Príklady:

  • Aká je štruktúra nášho trhu, ako sa dá zväčšiť náš trh?
  • Spoznajme dokonale motívy a správanie zákazníkov.
  • Ako zvýšiť odbyt?
  • Vývoj nových výrobkov. Ako inovovať výrobky?
  • Ako zlepšiť distribúciu?
  • Ako zvýšiť účinnosť reklamy a propagácie? A ďalšie.

 

fáze 1
fáza 1
fáze 2
fáza 2
fáze 3
fáza 3
fáze 4
fáza 4
fáze 5
fáza 5
fáze 6
fáza 6
fáze 7
fáza 7
 

Power Point  Prohlížení PowerPoint prezentace ve formátu .pps
Zip  Download PowerPoint prezentace ve formátu .zip

 

web by (c) 2006 INET