KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Marketingový audit

Nezávislý audit marketingových činností podniku
Predmetom auditu sú zvyčajne tieto oblasti:

Marketingová stratégia (úlohy a ciele)
Marketingová organizácia (efektívnosť vzťahov)
Marketingové systémy (MIS, plánovanie, kontrola)
Marketingová produktivita (rentabilita)
Marketingové funkcie (marketingový mix)

 

web by (c) 2006 INET