KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Mystery Shopping (Fiktívny nákup)

Pozorovanie výkonnosti a úrovne personálu a zariadení z pohľadu zákazníka, prejavenie záujmu o určitý výrobok alebo službu alebo dokonca aj nákup tohto výrobku alebo služby - za účelom zachytiť (zapamätať a neskôr zaznamenať) podstatné črty správania predajcu / poskytovateľa služieb tak, aby sa analýzou odhalili podstatné znaky potrebné pre zlepšenie marketingu

Možnosť nasadiť až 200 pozorovateľov / hodnotiteľov súčasne na celom území Slovenska a Českej republiky.

Pracovníci vystupujú v úlohe potenciálneho zákazníka a hodnotia predpísané parametre.

Metóda je vhodná pre firmy s veľkým počtom pobočiek (koncových jednotiek / prevádzok) geograficky rozložených na rozsiahlom území.

 

web by (c) 2006 INET