KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

pro-BRAND

Značka má svoj život.

Dávajú jej ho nielen marketéri, ale aj spotrebitelia.

Značka vzniká a vyvíja sa ako dôsledok spracovania množstva marketingových informácií – v hlavách spotrebiteľov a marketérov.

Kvalitu sledovania, spracovania týchto informácií zabezpečujú v dnešnom svete – kvôli zložitosti -špecializované poradensko-výskumné agentúry.

V produkte pro-BRAND je spracované know-how spoločnosti KMG. pro-BRAND je systém nadväzujúcich konzultačno-výskumných procesov.

Cieľom aplikácie pro-BRAND je vyvinúť a rozvíjať silnú, konkurencie schopnú značku, ktorá vie predávať.

pro-BRAND je možné aplikovať tak pri vzniku novej značky, ako aj pri budovaní a rozvoji zavedenej značky.

Základné kroky procesu pro-BRAND sú nasledujúce:

 1. Napriek 100% profesionálom – vlastník značky nevie všetko.
 2. Zistite čo najviac. Nechajte si poradiť.
 3. Dodržte správny postup. Nezačínajte odzadu – nezačínajte tvoriť značku (alebo vylepšovať ju) od zeleného stola bez dôkladného overenia – aj keď sa nápad zdá vynikajúci.
 4. Osvojte si ideu poradenstva založeného na informáciách – na výskume trhu. Nepreceňujte bezbrehú kreativitu.
 5. Pri projektovaní parametrov značky (vlastností) skĺbte dve, niekedy zdanlivo protichodné, línie:
  1. Vízia podniku – značka ju musí reflektovať
  2. Informácie o postojoch, nákupnom správaní zákazníkov a ďalších parametroch trhu.
 6. Otestujte koncept značky spoľahlivými výskumnými procedúrami.
 7. Vyberte spoľahlivú reklamnú agentúru, ktorá hlboko rozumie Vášmu spôsobu myslenia a dokonale chápe vašu firemnú identitu. Predpokladom je, že takáto reklamná agentúra spĺňa odborný štandard.
 8. Spoločne s reklamnou agentúrou, poradensko-výskumnou agentúrou vyviňte postupy uvádzania značky na trh, budovania image a lojality, sledovania dynamiky postojov zákazníkov, postupy korekcie a rozvoja značky.

web by (c) 2006 INET