KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Poradenství založené na výzkumu

Profil siete KMG

História
Medzinárodná sieť
Členstvo v organizácii ESOMAR
Hlavné ciele
Princípy
Prednosti

 

História

Základy dnešnej siete spoločností položili výskumníci a konzultanti, ktorí pôsobili od roku 1990 vo firmách V.I.P. a KM Agency.

Patrili medzi prvých, ktorí pôsobili v oblasti výskumu trhu a verejnej mienky v rámci Českej a Slovenskej republiky. Od začiatku pôsobenia sa zameriavali na ciele a riešenie problémov v oblasti marketingu a sociálneho výskumu.

V roku 1995 došlo k zlúčeniu týchto firiem a vznikla spoločnosť, ktorá prijala meno KMG.

 

Medzinárodná sieť

V snahe zlepšiť komunikáciu s našimi zákazníkmi v Českej republike, bola v roku 2004 založená spoločnosť KMG Czech Republic s.r.o. Táto spoločnosť v súčasnosti poskytuje rovnaké služby ako spoločnosť v SR. V súčasnosti je skupina KMG sieťou nezávislých výskumno-poradenských agentúr s výlučne domácim kapitálom. Nie je kapitálovo napojená na žiadnu medzinárodnú sieť. KMG udržiava dobré a úzke vzťahy s ďalšími nezávislými agentúrami v zahraničí, mimo SR a ČR tak, aby mohla v prípade potreby uskutočňovať a koordinovať medzinárodné projekty väčšieho rozsahu.

 

Členstvo v organizácii ESOMAR

KMG - reprezentovaná Petrom Kořenkom - je riadnym členom od roku 1998. (*European Society for Opinion and Marketing Research / Európska spoločnosť pre výskum trhu a verejnej mienky) KMG striktne dodržiava etické normy ESOMAR a riadi sa kódexom, ktorý ESOMAR vydal za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných výskumnými profesionálmi.

 

Hlavné ciele

 • Primárnym cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných poradenských služieb založených na presných informáciách získaných výskumom trhu a verejnej mienky.
 • Našou ambíciou je maximalizovať vaše zisky z investícií vložených do marketingu.
 

Princípy

 • Objektivita a nestrannosť – všetky fakty sú vyhodnocované podľa objektívnych kritérií, bez ohľadu na to pre koho sú určené.
 • Nezávislosť – skupina KMG nie je prepojená alebo inak závislá od žiadneho subjektu na trhu.
 • Kvalita – celý proces poznávania hodnotíme podľa štandardov ESOMAR a národných asociácií.
 • Prínos pre klienta – všetka naša činnosť smeruje k dosiahnutiu pozitívnej bilancie klienta.
 

Prednosti

 • Znalosti slovenského a českého trhu – od roku 1990 analyzujeme situáciu na oboch trhoch.
 • Inovatívnosť a objavnosť – objavujeme pre klienta tie stránky reality, ktoré zostávali skryté.
 • Dôveryhodnosť – našich klientov sme dosiaľ nesklamali.
 • Flexibilita – každý projekt implementuje pre špecifické a individuálne potreby klienta a vieme sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam.
 • Porozumenie biznisu – naše metodologické prístupy sú projektované pre dosahovanie cieľov klienta maximálne efektívnym spôsobom.

späť hore na stránku

web by (c) 2006 INET